STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FTN: Odwołanie prognoz wyników finansowych Emitenta, Wtorek, 13 sierpnia (22:57)

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji (dalej "Spółka?) informuje, że podjął decyzję o odwołaniu prognoz wyników finansowych na lata 2019 - 2021, przekazanych do publicznej wiadomości raportem bieżącym ESPI nr 9/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku. Odwołanie prognoz wyników finansowych podyktowane jest negatywnym wynikiem oceny możliwości realizacji tych prognoz, dokonanej przez Zarząd.

Na powyższą sytuację decydujący wpływ ma ogólna sytuacja na rynku, na którym działa Spółka, w szczególności wpływ ustawy regulującej ceny energii elektrycznej w kontraktach z odbiorcami końcowymi oraz rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy na wyniki Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-13Roman PluszczewPrezes Zarządu
2019-08-13Sebastian WoźniakCzłonek Zarządu