STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BER: Raport okresowy za II kwartał 2019 roku, Środa, 14 sierpnia 2019 (08:00)

Zarząd Spółki BIOERG S.A., z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2019 roku.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ?Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Karaszewski - Prezes Zarządu