STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EMC: Rezygnacja osoby zarządzającej, Środa, 14 sierpnia (09:51)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że z dniem dzisiejszym (tj. 14 sierpnia 2019 roku) pan Tomasz Terlecki zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Zarządu EMC Instytut Medyczny SA.

Pan Tomasz Terlecki nie wskazał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-14Karol PiaseckiPrezes Zarządu