STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

4MS: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze, Środa, 14 sierpnia (10:57)

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?, "Emitent?), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 13 sierpnia 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Sławomira Lutka, Prezesa Zarządu Emitenta tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze, Spółka powzięła informację o objęciu w dniu 9 sierpnia 2019 r. 10.930.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta wskutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Transakcji dokonano poza systemem obrotu. Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Plik do pobrania