STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRO: Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za II kwartał 2019 roku. , Środa, 14 sierpnia 2019 (15:54)

Zarząd Spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za II kwartał 2019 roku.


Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Paszczyk ? Prezes Zarządu


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Paszczyk - Prezes Zarządu

Plik do pobrania