STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GOB: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego, Środa, 14 sierpnia 2019 (16:21)

Raport bieżący nr 17/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W oparciu o § 80 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 roku), Zarząd Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Emitentem, informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 roku. Raport ten zostanie opublikowany 30 września 2019 roku a nie 28 sierpnia 2019 roku, jak Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-14Marcin ŚwięcickiPrezes Zarządu
2019-08-14Rafał OleszakWiceprezes Zarządu