STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRG: Raport okresowy za II kwartał 2019 roku, Środa, 14 sierpnia 2019 (17:06)

Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2019 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Prymakowska - Prezes Zarządu
Kamila Barabasz - Członek Zarządu

Plik do pobrania