STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CHS: Uchylenie się od skutków oświadczenia, Środa, 14 sierpnia 2019 (17:18)

Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2019 roku złożył na piśmie oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego przez Emitenta pod wpływem błędu wobec Spółki Fundusz Nowych Technologii Enter Finto spółka akcyjna oraz Chemos Support Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Chemos Support Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 22 sierpnia 2018 roku. Emitent wskazuje, że złożone oświadczenie woli dotyczyło podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Chemos Support Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kwoty 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i objęcia 400 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym o łącznej wartości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) przez Fundusz Nowych Technologii Enter Finto spółka akcyjna.

Podstawą uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego prze Emitenta pod wpływem błędu jest art. 84 § 1 i § 2 w zw. z art. 88 § 1 Kodeksu Cywilnego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-14Wiesław PaszekPrezes Zarządu