STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEI: Raport okresowy za II kwartał 2019 roku, Środa, 14 sierpnia 2019 (17:53)

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2019 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Plik do pobrania