STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SFD: Raport okresowy za II kwartał 2019 roku, Środa, 14 sierpnia 2019 (18:56)

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2019 roku.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 3 oraz ust. 4.1 i 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Mateusz Pazdan - Prezes Zarządu

Plik do pobrania