STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

7FT: Raport okresowy Spółki 7FIT SA za II kwartał 2019 roku, Środa, 14 sierpnia 2019 (20:35)

Zarząd Spółki 7FIT SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2019 roku.


Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Arkadiusz Bała - Prezes Zarządu

Plik do pobrania