STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMI: Raport okresowy za II kw. 2019 r., Piątek, 16 sierpnia 2019 (11:51)

Zarząd CM International S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Spółki za II kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Plik do pobrania