STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AST: Raport półroczny Astarta Holding N.V. Skonsolidowany raport półroczny PS , Piątek, 16 sierpnia 2019 (18:48)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /półrocze / 2019półrocze /
Revenues 227964175115
Profit from operations 3799440871
Profit (loss) before tax 2989538396
Net profit (loss) 3027137252
Cash flows provided (used) by operating activities 9339526539
Cash flows used in investing activities -15795-20216
Cash flows used in financing activities -742381259
Net decrease/increase in cash and cash equivalents 33627582
Total assets 748442701526
Current liabilities 246524138472
Non-current liabilities 84728147799
Share capital 250250
Total equity 417190415255
Number of shares 2438624405
Profit (loss) per ordinary share (EUR) 1,241,53
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania