STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BIO: Wypowiedzenie Umowy Dostawy i Dystrybucji, Piątek, 16 sierpnia 2019 (21:18)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Bioton S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 16 sierpnia 2019 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie zarządu Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd. o wypowiedzeniu umowy Dostawy

i Dystrybucji zawartej pomiędzy stronami w dniu 23 września 2015 r. wraz z pierwszym aneksem z dnia 31 grudnia 2016 r. ( zwanych dalej łącznie "Umową?).

Umowa ta dotyczyła dostawy oraz dystrybucji produktów insuliny Bioton na rynku chińskim.

Zasadniczą przyczyną wskazaną przez Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd. wypowiedzenia Umowy są zmiany na chińskim rynku farmaceutycznym, co według Harbin Gloria Pharmaceuticals co., Ltd. skutkuje wystąpieniem siły wyższej. Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd. poinformowała także, że nie jest w stanie zrealizować uzgodnionych w Umowie prognoz sprzedaży, w tym minimalnej ilości zamówień.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, ulegnie ona automatycznemu rozwiązaniu po upływie 6 miesięcy od dnia wystosowania ww. wypowiedzenia.

Zarząd Spółki wskazuje, iż od dłuższego czasu były problemy z realizacją Umowy przez Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd., skutkujące brakiem realizacji minimalnych wartości zamówień przewidzianych Umową, co miało odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2018 oraz będzie miało implikacje na wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2019.

Spółka będzie analizowała kwestie prawne wypowiedzenia w celu podjęcia dalszych kroków.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-16 Robert Neymann Prezes Zarządu
2019-08-16 Adam Polonek Członek Zarządu