STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

7FT: Korekta raportu EBI nr 9 - Raport okresowy Spółki 7FIT SA za II kwartał 2019 roku , Wtorek, 20 sierpnia 2019 (11:20)

Zarząd Spółki 7FIT SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za II kwartał 2019 roku.


Powodem korekty jest błędnie wskazana wartość Kosztów finansowych w Rachunku Zysków i Strat. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.


Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Arkadiusz Bała - Prezes Zarządu

Plik do pobrania