STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WWL: Raport półroczny WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA Raport półroczny P , Środa, 21 sierpnia 2019 (17:15)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów240 021252 89755 97559 653
Zysk (strata) z działalności operacyjnej21 53436 7325 0228 664
Zysk (strata) brutto23 52938 0285 4878 970
Zysk (strata) netto18 76630 4514 3767 183
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej66 570111 17615 52526 224
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11 010-12 560-2 568-2 963
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 025-61-239-14
Przepływy pieniężne netto, razem54 53598 55512 71823 247
Aktywa razem772 793773 675181 748179 924
Zobowiązania długoterminowe19 1249 9754 4982 320
Zobowiązania krótkoterminowe102 15893 46224 02621 735
Kapitał własny651 511670 238153 225155 869
Kapitał zakładowy7 4997 4991 7641 744
Liczba akcji1 499 7551 499 7551 499 7551 499 755
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)12,5120,302,924,79
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)434,41446,90102,17103,93
Wypłacona dywidenda na jedną akcję z zysku roku 2017 (w zł / EUR) kurs z dnia 31.12.2018 (1 EUR=4,3000)25,005,81
Wypłacona dywidenda na jedną akcję z zysku roku 2018 (w zł / EUR) kurs z dnia 30.06.2019 (1 EUR= 4,2520)25,005,88
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania