STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SEN: Informacja o realizacji warrantów, Środa, 21 sierpnia 2019 (18:18)

Raport bieżący nr 30/2019

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc ("Serinus? lub "Spółka") notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 20 marca 2019 r., Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że w wyniku realizacji 8.897 warrantów upoważniających do nabycia akcji Spółki po cenie 10,5 pensów za sztukę, Spółka pozyskała kwotę 934 GBP brutto.

W związku z powyższym Spółka wyemitowała 8.897 akcji zwykłych (?Nowe Akcje?). Spółka złożyła wniosek o dopuszczenie Nowych Akcji do obrotu na AIM. Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu to 29 sierpnia 2019 r. Nowe Akcje będą równorzędne pod każdym względem z istniejącymi już akcjami zwykłymi Spółki.

Na potrzeby Zasad Ujawniania Informacji i Przejrzystości ("DTR") brytyjskiego Urzędu Regulacji Działalności Finansowej (FSA), po dopuszczeniu Nowych Akcji do obrotu kapitał zakładowy Spółki będzie dzielić się na 238.881.285 akcji zwykłych z prawem głosu (jedna akcja zwykła uprawnia do jednego głosu). Spółka nie posiada akcji własnych. Wskazana powyżej łączna liczba praw głosu może być wykorzystywana przez akcjonariuszy jako mianownik w obliczeniach, na podstawie których, zgodnie z DTR, ustalają oni, czy są zobowiązani do zgłoszenia posiadanych przez siebie pakietów akcji Spółki lub zmian wielkości tych pakietów.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-21Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld

Plik do pobrania