STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VOX: Raport półroczny VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Środa, 21 sierpnia 2019 (20:03)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Grupa Kapitałowa Voxel
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów6 miesięcy 20196 miesięcy 20186 miesięcy 2019 6 miesięcy 2018
Przychody ze sprzedaży95 698,366 313,622 317,515 642,0
Zysk (strata) brutto na sprzedaży26 724,419 889,06 232,34 691,4
Zysk (strata) operacyjny15 512,510 922,63 617,62 576,4
Zysk (strata) przed opodatkowaniem13 049,610 266,03 043,32 421,5
Zysk (strata) netto10 468,08 142,42 441,21 920,6
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej10 468,08 142,42 441,21 920,6
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej30 czerwca 201931 grudnia 201830 czerwca 201931 grudnia 2018
Aktywa trwałe238 318,8205 999,456 048,647 906,8
Aktywa obrotowe74 200,476 327,317 450,717 750,5
Aktywa razem312 519,2282 326,773 499,365 657,4
Kapitał własny143 322,9143 252,533 707,233 314,5
Zobowiązania długoterminowe111 402,884 767,926 200,119 713,5
Zobowiązania krótkoterminowe57 793,554 306,313 592,112 629,4
Voxel S.A.
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów6 miesięcy 20196 miesięcy 20186 miesięcy 2019 6 miesięcy 2018
Przychody ze sprzedaży64 932,051 133,315 142,612 061,3
Zysk (strata) brutto na sprzedaży19 992,414 150,34 662,43 337,8
Zysk (strata) operacyjny13 862,610 241,03 232,92 415,6
Zysk (strata) przed opodatkowaniem11 734,99 950,02 736,72 347,0
Zysk (strata) netto9 417,88 075,12 196,31 904,8
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej30 czerwca 201931 grudnia 201830 czerwca 201931 grudnia 2018
Aktywa trwałe238 881,1188 027,256 180,943 727,3
Aktywa obrotowe51 537,447 320,012 120,711 004,7
Aktywa razem290 418,5235 347,268 301,654 731,9
Kapitał własny130 930,2131 910,030 792,630 676,7
Zobowiązania długoterminowe116 332,173 207,227 359,417 024,9
Zobowiązania krótkoterminowe43 156,230 230,010 149,67 030,2
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania