STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

K2I: Oddelegowanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu K2 Internet S.A., Piątek, 23 sierpnia 2019 (13:51)

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, w trybie art. 383 KSH i na mocy uchwały Rady Nadzorczej Emitenta, do Zarządu K2 Internet S.A. i czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu K2 Internet S.A. został delegowany Pan Janusz Żebrowski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Janusz Żebrowski został oddelegowany na okres 3 miesięcy ze skutkiem od dnia 30 sierpnia 2019 r.

Delegowanie Pana Janusza Żebrowskiego do Zarządu Emitenta następuje w związku z rezygnacją Pana Tomasza Tomczyka z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 30 sierpnia 2019 r., o czym Emitent poinformował Raportem Bieżącym Nr 25/2019.

Pan Janusz Żebrowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1991-1993 pracował w Ministerstwie Finansów zajmując się programem restrukturyzacji banków państwowych. Następnie, do 1997 r. był Wicedyrektorem Departamentu Bankowości Inwestycyjnej banku PBK S.A. Od 1997 r. do 2000 r. związany był z bankiem inwestycyjnym Credit Suisse First Boston. Ostatnio na stanowisku Vice President. Janusz Żebrowski był współzałożycielem K2 Internet Provider s.c. ? spółce cywilnej złożonej przez Michała Lach, która później została przekształcona w K2 Internet S.A. W okresie lipiec 2000 r. - październik 2003 r. był Wiceprezesem Zarządu K2, odpowiadającym za zarządzanie finansami Spółki. Od listopada 2003 r. był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym K2 Internet S.A. Od początku 2007 r. do 31 października 2013 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki. Od początku pracy w K2 nadzorował wszystkie kluczowe projekty takie jak pozyskanie finansowania ze strony funduszu VC, przeprowadzenie IPO, akwizycje i nowe przedsięwzięcia utrzymując jednocześnie kontakt z głównymi klientami i partnerami. Poza wspieraniem rozwoju biznesów tworzących Grupę K2 Janusz Żebrowski rozwija nowe przedsięwzięcia: producenta lekkich rowerów miejskich http://antymateria.com/ oraz mokotowski co-work: https://www.facebook.com/werksztat

Obecnie Pan Janusz Żebrowski pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce MOKO IDEA sp. z o.o.

Pan Janusz Żebrowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Janusz Żebrowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-23Tomasz TomczykPrezes ZarząduTomasz Tomczyk
2019-08-23Łukasz LewandowskiWiceprezes ZarząduŁukasz Lewandowski