STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PUE: Zawarcie istotnej umowy, Poniedziałek, 26 sierpnia 2019 (12:57)

Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka?, "Wykonawca?), nawiązując do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka jako druga strona podpisała w trybie korespondencyjnym umowę na dostawę stacji transformatorowych prefabrykowanych SN/nN z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie ("Zamawiający?).

Przedmiot powyższej umowy obejmuje dostawę przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stacji transformatorowych prefabrykowanych SN/nN wraz z dodatkowym wyposażeniem ("Urządzenia?), zgodnie z umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy. Urządzenia będą sukcesywnie dostarczane przez Wykonawcę w żądanych przez Zamawiającego ilościach na podstawie oddzielnych zamówień składanych przez oddziały Zamawiającego. Dostawa uznana będzie za zrealizowaną, jeśli Zamawiający otrzyma wszystkie jej elementy składowe określone w złożonym u Wykonawcy zamówieniu. Miejscem dostawy Urządzeń będą lokalizacje wskazane w zamówieniach wystawionych przez oddziały Zamawiającego na terenie działania każdego z nich. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonania przedmiotu powyższej umowy ustalono w kwocie 28 903 tys. zł netto. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 maja 2020 r.

Pozostałe postanowienia powyższej umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-26Tomasz GajosV-ce Prezes Zarządu
2019-08-26Iwona DoboszCzłonek Zarządu