STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TRK: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 roku, Poniedziałek, 26 sierpnia 2019 (13:27)

Raport bieżący nr 38/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. informuje, że termin publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 (PSr) zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe - planowany pierwotnie na dzień 29 sierpnia 2019 zostaje przesunięty na dzień 10 września 2019 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-26Marcin LewandowskiPrezes Zarządu
2019-08-26Paweł NogalskiWiceprezes Zarządu