STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CHS: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok, Wtorek, 27 sierpnia 2019 (09:54)

Raport bieżący nr 30/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ("Emitent", "Spółka"), podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr RB 24/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. oraz RB 26/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok zostaną opublikowane w dniu 29 listopada 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-27Wiesław PaszekPrezes Zarządu