STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GKI: Zawarcie umowy kredytów przez spółkę zależną, Wtorek, 27 sierpnia 2019 (14:45)

Raport bieżący nr 29/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 sierpnia 2019 r., otrzymał informację o zawarciu przez spółkę zależną Spółki, tj. CDI 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, umowy kredytów z Bankiem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank), zawartej w dniu 26 sierpnia 2019 r., na podstawie której Bank udzielił CDI 6 Sp. z o.o.:

a) Kredytu budowlanego do kwoty 16.934.000 PLN przeznaczonej na częściowe finansowanie lub częściowe refinansowanie realizowanej aktualnie inwestycji polegającej na budowie 3 budynków mieszkalnych z jednostanowiskowymi garażami i naziemnymi miejscami postojowymi przy ul. Strzeleckiego i Studenckiej w dzielnicy Fordon miasta Bydgoszcz;

b) Kredytu VAT do kwoty 3.000.000 PLN przeznaczonej na finansowanie podatku naliczonego VAT związanego z w/w inwestycją.

Termin spłaty ostatniej raty w/w kredytów ustalono najpóźniej do dnia 30 grudnia 2022 r.

Zabezpieczeniem wykonania umowy przez CDI 6 Sp. z o.o. jest m.in. ustanowienie hipoteki na rzecz Banku na nieruchomości CDI 6 Sp. z o.o., na której realizowana jest w/w inwestycja.

Warunki finansowe w/w umowy nie odbiegają od warunków powszechnie obowiązujących w tego typu umowach.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-27 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2019-08-27 Piotr Fortuna Członek Zarządu