STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HMI: Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży udziałów, Środa, 28 sierpnia 2019 (11:18)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki HM Inwest S.A. (dalej: Emitent) podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 26.08.2019r. z Cize Holding Limited warunkowej umowy sprzedaży udziałów w HM Factory Sp.z o.o., na mocy której Emitent nabędzie 40 udziałów HM Factory Sp.zo.o., stanowiących 40% kapitału zakładowego tej spółki,. Po ziszczeniu się warunku zastrzeżonego w powyższej umowie HM Inwest S.A. będzie w posiadaniu 91 udziałów w kapitale HM Factory Sp. z o.o. (tj. 91%)

Cena nabycia udziałów to 2.000.000,00 zł.

Przeniesienie własności udziałów HM Factory stanie się skuteczne z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:

? zapłaty pełnej ceny sprzedaży, w przypadku opóźnień wraz z odsetkami,

? nabycia przez HM Factory nieruchomości w Słomczynie do dnia 30.12.2019r., o czym szerzej w kolejnych raportach,

Jednocześnie w związku z planowanym obniżeniem zaangażowania kapitałowego Cize Holding Limited w HM Factory Sp. z o.o. podpisano umowę cesji pożyczek udzielonych przez Cize Holding Limited do HM Factory w kwocie 1.021.617,00 USD oraz 500.000,00 PLN.

Cena nabycia wierzytelności to kwota 4.308.944,00 PLN.

W przypadku niespełnienia się drugiego z w/w warunków przeniesienia udziałów w HM Factory obie w/w umowy ulegają rozwiązaniu bez konieczności składania żadnych dodatkowych oświadczeń.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-28Piotr HofmanPrezes Zarządu