STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HMI: Podpisanie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, Środa, 28 sierpnia 2019 (11:30)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki HM Inwest S.A. (dalej: Emitent) informuje o powzięciu informacji o podpisaniu w dniu 26.08.2019r. przez spółkę zależną HM Factory Sp. z o.o. (zbywca) z Industrial Park Grójec Sp. z o.o. przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w Słomczynie, którą HM Factory zamierza nabyć od Skarbu Państwa w związku z wygraniem przetargu nieograniczonego na jej sprzedaż.

Cena sprzedaży to 9.100.000,00 zł.

Warunkiem ziszczenia się zawartej umowy jest uzyskanie zgody Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na sprzedaż nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w drodze jednej umowy ostatecznej lub kilku umów ostatecznych sprzedaży wydzielonych działek w miarę uzyskania kolejnych prawomocnych decyzji Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażających zgodę na zbycie poszczególnych działek; nie później jednak niż do 31 grudnia 2025 roku.

Płatność ceny za nieruchomość będzie potrącana proporcjonalnie po zawarciu kolejnych umów ostatecznych z zobowiązaniem HM Factory Sp. z o.o. wobec Industrial Park Grójec Sp.z o.o. wynikającym z otrzymanych pożyczek, o których Emitent poinformował w Raporcie Bieżącym nr 21/2019.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-28Piotr HofmanPrezes Zarządu