STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HUB: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu, Środa, 28 sierpnia 2019 (14:15)

Raport bieżący nr 29/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki HubStyle S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie o dokonaniu w dniu 14 sierpnia 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS rejestracji zmian w Statucie Spółki.

Niniejsza zmiana nastąpiła na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 roku. Zgodnie z postanowieniem Sąd dokonał rejestracji polegającej na dodaniu do Statutu § 3B. Wskazane powyżej zmiany Statutu Spółki zostały dokonane na mocy uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HubStyle S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż wykaz dokonanych zmian w Statucie Spółki wraz ze wskazaniem dotychczas obowiązujących jego postanowień przekazany został do publicznej wiadomości w załączniku do raportu bieżącego nr 18/2019.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-28Wojciech CzerneckiPrezes Zarządu
2019-08-28Wiktor DymeckiCzłonek Zarządu