STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EEX: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A., Środa, 28 sierpnia (15:18)

Raport bieżący nr 36/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Eko Export S.A. przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A., które odbyło się w dniach 28.06.2019r, 26.07.2019 29.07.2019r. z rozbiciem na poszczególne posiedzenia.

W dniu 28.06.2019r. na posiedzeniu WZA były następujące osoby posiadające co najmniej

5 % liczby głosów:

Akcjonariusz: Agnieszka Bokun, w której imieniu działał Pan Zbigniew Bokun na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

Liczba zarejestrowanych akcji na WZA: 1 560 077

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2 547 577

Udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 28.06.2019r.: 41,48%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 16,49%

Akcjonariusz: Zbigniew Bokun

Liczba zarejestrowanych akcji na WZA: 1 409 545

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2 212 045

Udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 28.06.2019r.: 36,01%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 14,32%

Akcjonariusz: DAZI Investment Sp. z o.o., w której imieniu działał Pan Zbigniew Bokun jako Prezes Zarządu

Liczba zarejestrowanych akcji na WZA: 720 022

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 224 522

Udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 28.06.2019r.: 19,94%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 7,93%

W dniu 26.07.2019r. na posiedzeniu WZA były następujące osoby posiadające co najmniej

5 % liczby głosów:

Akcjonariusz: Agnieszka Bokun, w której imieniu działała Pani Barbara Łozińska-Tatara na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

Liczba zarejestrowanych akcji na WZA: 1 560 077

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2 547 577

Udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 26.07.2019r.: 40,26%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 16,49%

Akcjonariusz: Zbigniew Bokun, w którego imieniu działała Pani Barbara Łozińska-Tatara na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

Liczba zarejestrowanych akcji na WZA: 1 409 545

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2 212 045

Udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 26.07.2019r.: 34,96%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 14,32%

Akcjonariusz: DAZI Investment Sp. z o.o., w której imieniu działał Pan Igor Bokun jako Prokurent

Liczba zarejestrowanych akcji na WZA: 720 022

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 224 522

Udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 26.07.2019r.: 19,35%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 7,93%

W dniu 29.07.2019r. na posiedzeniu WZA były następujące osoby posiadające co najmniej

5 % liczby głosów:

Akcjonariusz: Agnieszka Bokun, w której imieniu działała Pani Barbara Łozińska-Tatara na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

Liczba zarejestrowanych akcji na WZA: 1 560 077

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2 547 577

Udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 29.07.2019r.: 51,81%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 16,49%

Akcjonariusz: Zbigniew Bokun, w którego imieniu działała Pani Barbara Łozińska-Tatara na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

Liczba zarejestrowanych akcji na WZA: 1 409 545

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2 212 045

Udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 29.07.2019r.: 44,98%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 14,32%

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-28Jacek DziedzicPrezes Zarządu