STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EAT: Raport półroczny AmRest Holdings SE Raport półroczny P , Środa, 28 sierpnia 2019 (17:51)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Revenues9 0282 078
Results from operating activities959(228)
Profit before tax(4 628)192
Net profit/(loss)(3 600)(69)
Cash flows from operating activities(6 388)(3 372)
Cash flows from investing activities(33 719)(9 156)
Cash flows from financing activities27 171(345)
Total cash flows, net(12 936)(12 873)
Total assets676 340372 289
Total liabilities and provisions410 390173 793
Long-term liabilities401 769102 308
Short-term liabilities8 62171 485
Total equity 265 751198 496
Share capital21 95521 214
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania