STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NCT: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, Środa, 28 sierpnia 2019 (18:30)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?) informuje, że dnia 28 sierpnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki ? organ uprawniony na podstawie Statutu Spółki wybrała Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 73, jako biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych North Coast S.A. oraz Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2019 a także przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych North Coast S.A. oraz Grupy Kapitałowej North Coast za I półrocze 2019 roku.

Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług.

Wybór podmiotu nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-28Maciej StróżykCzłonek Zarządu