STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AGO: Oferta nabycia udziału większościowego w spółce Online Technologies HR Sp. z o.o., Czwartek, 29 sierpnia 2019 (09:06)

Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Agory S.A. ("Agora?, "Spółka?) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2019 r. Spółka otrzymała ofertę zawarcia umowy inwestycyjnej regulującej zasady nabycia istniejących oraz objęcia nowych udziałów spółce stowarzyszonej Online Technologies HR Sp. z o.o. ("Online Technologies?) rozwijającą nowoczesną aplikację HRLink.pl.

Oferta przewiduje nabycie od dotychczasowych wspólników Online Technologies 32 udziałów w kapitale zakładowym Online Technologies oraz objęcie 15 nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym spółki. Potencjalna łączna kwota inwestycji Agory w Online Technologies na podstawie złożonej oferty to około 7,7 mln zł.

W przypadku zawarcia umowy inwestycyjnej na warunkach przedstawionych w ofercie udział Agory w Online Technologies wzrósłby do 79,8%, tym samym Agora zostałaby udziałowcem większościowym tej spółki.

Agora została udziałowcem spółki Online Technologies w 2012 r. Obecnie Agora posiada 48 udziałów stanowiących 46,15% udziałów w kapitale zakładowym Online Technologies.

Online Technologies HR Sp. z o.o. to jedna z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Środkowej. W 2018 r. spółka zadebiutowała na 26. miejscu prestiżowego zestawienia Deloitte "Technology Fast 50 Central Europe?. Spółka oferuje klientom przede wszystkim nowoczesne narzędzie HRLink.pl dostępne w modelu abonamentowym, inne usługi informatyczne związane z procesem rekrutacji (np. usługi z zakresu tworzenia zakładek czy stron www poświęconych karierze) oraz pośrednictwo w sprzedaży usług portali i mediów rekrutacyjnych. Przychody Online Technologies w 2018 r. wyniosły 5,5 mln zł, a wynik netto 104 tys. zł.

Spółka poinformuje odrębnym komunikatem giełdowym o przyjęciu lub odrzuceniu przedstawionej jej oferty.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-29Agnieszka SadowskaCzłonek zarządu