STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BIO: Korekta raportu okresowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2018., Czwartek, 29 sierpnia 2019 (15:33)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Bioton S.A. ("Spółka?) informuje, że w wyniku przekazania przez Komisję Nadzoru Finansowego zalecenia dla uczestników obrotu, w tym dla Spółki, dotyczącego zawartości raportów okresowych za rok 2018, Spółka dokonała korekty treści raportów w sposób wskazany w zaleceniu.

W konsekwencji, zarówno raport roczny Spółki jak i skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Spółki za 2018 r. został uzupełniony o:

? informację Zarządu Spółki o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej,

? oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki dotyczące komitetu audytu,

? ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych,

? informację o klientach. W sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki na str. 16, a w sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki na str. 18,

? opisy sposobu obliczania wskaźników finansowych zawartych w sprawozdaniach. W sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki na str. 22, a w sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki na str. 23-24,

? informację o wartości wynagrodzeń i nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych. W sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki na str. 27, a w sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki na str. 28,

? ujawnienia dotyczące składu i funkcjonowania komitetu audytu w zakresie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej. W sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki na str. 44-46 a w sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki na str. 45-47.

Pozostałe informacje i dane finansowe zawarte w raportach okresowych, które zostały opublikowane przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2019 r. nie ulegają zmianie.

W załączeniu Spółka przekazuje skorygowany jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy, informację Zarządu Spółki oraz oświadczenie i ocenę Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-29 Robert Neymann Prezes Zarządu
2019-08-29 Adam Polonek Członek Zarządu

Plik do pobrania