STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLX: Korekta szacunków wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?Plast-Box? S.A. za I półrocze 2019 roku, Czwartek, 29 sierpnia 2019 (22:06)

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku informuje, iż zmianie uległy następujące szacowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. za I półrocze 2019 roku, których wartość na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi:

c) uzyskany zysk netto 4.285 tys. zł (było 5 044 tys. zł);

e) uzyskana stopa zysku netto 3,8% (było 4,4%);

Zmiana wartości skonsolidowanego zysku netto za pierwsze półrocze 2019 roku jest rezultatem wzrostu wartości amortyzacji wynikającej z wyceny do wartości godziwej aktywów spółek Stark Partner sp. z o.o oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. na poziomie konsolidacji sprawozdań finansowych oraz prezentacją wyceny instrumentu pochodnego stanowiącego zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej długoterminowego kredytu inwestycyjnego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-29Grzegorz PawlakPrezes Zarządu