STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TRK: Zawarcie aneksów do dokumentacji dotyczącej finansowania pomostowego, Czwartek, 29 sierpnia 2019 (22:24)

Raport bieżący nr 40/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do następujących raportów bieżących Spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka?) nr 12/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zawarcia umów dotyczących finansowania pomostowego, nr 19/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. oraz nr 20/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zawarcia aneksów do dokumentacji dotyczącej finansowania, nr 20/2019 z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie korekty raportu bieżącego nr 20/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r., nr 32/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zawarcia aneksu do umowy kredytu oraz nr 33/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zawarcie aneksów do dokumentacji dotyczącej finansowania pomostowego, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 r., Spółka podpisała następujące dokumenty:

1. aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 13 czerwca 2019 r. pomiędzy Spółką a COMSA, S.A.U. ("Umowa Pożyczki?) oraz aneksowanej w dniu 24 czerwca 2019 r. (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2019) oraz 30 lipca 2019 r. (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2019), zgodnie z którym data spłaty pożyczki została zmieniona na dzień 28 września 2019 r.

2. aneks do umowy kredytu zawartej w dniu 13 czerwca 2019 r. ("Umowa Kredytu?) pomiędzy Spółką, jej podmiotami zależnymi tj.: Bahn Technik Wrocław sp. z o.o., PRK 7 Nieruchomości sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe BIAŁYSTOK S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "DALBA" sp. z o.o. ("Podmioty Powiązane?), mBank S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. ("Aneks do Umowy Kredytu?) oraz aneksowanej w dniu 21 czerwca 2019 r. (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2019) oraz 30 lipca 2019 r. (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2019).

Zgodnie z Aneksem do Umowy Kredytu, po spełnieniu się warunków zawieszających określonych w Aneksie do Umowy Kredytu ("Warunki Zawieszające do Umowy Kredytu?):

a. okres udostępnienia kredytu obrotowego zostanie wydłużony do dnia 24 września 2019 r. (włącznie);

b. okres udostępnienia każdej z linii gwarancyjnych zostanie wydłużony do dnia 24 września 2019 r. (włącznie); oraz

c. data spłaty kredytu obrotowego zostanie zmieniona na dzień 27 września 2019 r.

Do Warunków Zawieszających do Umowy Kredytu należą m.in. odroczenie terminu spłaty pożyczki wynikającej z Umowy Pożyczki oraz dokonanie zmian w umowie pomiędzy wierzycielami zawartej w dniu 13 czerwca 2019 r. pomiędzy: Spółką, Podmiotami Powiązanymi, mBank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Credendo ? Excess & Surety Societe Anonyme, działająca w Polsce po przez Credendo ? Excess & Surety S.A. oddział w Polsce, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz COMSA, S.A.U.

Poza powyższymi zmianami, żadne istotne postanowienia Umowy Pożyczki oraz Umowy Kredytu nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-29Marcin LewandowskiPrezes Zarządu
2019-08-29Paweł NogalskiWiceprezes Zarządu