STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DDI: Wypowiedzenie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy, Piątek, 30 sierpnia 2019 (14:05)

Zarząd Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej ?Spółką?, informuje iż w dniu dzisiejszym Spółka wypowiedziała umowę na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy przez allStreet Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z zachowaniem terminu wypowiedzenia przewidzianego umową, tj. ze skutkiem na dzień 30 listopada 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Mielcarek - Prezes Zarządu