STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AFC: Zawarcie aneksu do Umowy kredytowej, Piątek, 30 sierpnia 2019 (15:33)

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd AKCEPT Finance Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka", "Emitent"), działając w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 596/2014 UE w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oświadcza, że w dniu 30.08.2019 Spółka zawarła z Bankiem Aneks nr 13 ("Aneks") do umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 28.12.2010 roku ("Umowa kredytowa?) na kwotę maksymalną 2.500.000,00 złotych

Na mocy Aneksu zmianie uległ termin spłaty kredytu, który strony uzgodniły na dzień 30.08.2020 roku. Pozostałe postanowienia Umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-30Paweł BarańskiPrezes Zarządu
2019-08-30Monika TymińskaCzłonek Zarządu