STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GPR: Doręczenie akcjonariuszom mniejszościowym Globalworth Poland Real Estate N.V. wyroku wydanego przez Holenderską Izbę Przedsiębiorstw w sprawie ich ustawowego przymusowego wykupu, Niedziela, 1 września 2019 (23:18)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Globalworth Poland Real Estate N.V. ("Spółka?) niniejszym zawiadamia, że pozyskał informację o ogłoszeniu w ogólnoholenderskim dzienniku Het Financieele Dagblad, zgodnie z którym jej akcjonariusz większościowy, Globalworth Holding B.V. ("Globalworth Holding"), doręczył akcjonariuszom mniejszościowym Spółki, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa holenderskiego, wyrok wydany przez Izbę Przedsiębiorstw Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie, w Holandii, z dnia 20 sierpnia 2019 r. W swoim wyroku Izba Przedsiębiorców nakazuje wszystkim akcjonariuszom mniejszościowym Spółki przeniesienie posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki na rzecz Globalworth Holding. W wyroku Izba Przedsiębiorstw ustaliła cenę za akcje podlegającą wypłacie na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych na kwotę 1,60 EUR powiększoną o odsetki ustawowe od dnia 28 czerwca 2019 r. do momentu przeniesienia akcji lub złożenia środków w depozycie holenderskiego Ministerstwa Finansów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-01Rafał PomorskiCFO