STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SEN: Rezygnacja Dyrektora Finansowego (CFO) Spółki , Poniedziałek, 2 września 2019 (08:03)

Raport bieżący nr 32/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc ("Spółka?, "Serinus?) informuje, że w dniu 2 września 2019 r. pani Tracy Heck, pełniąca funkcję CFO Spółki (ang. Chief Financial Officer) oraz Dyrektora w Radzie Dyrektorów Serinusa, złożyła rezygnację z zajmowanych stanowisk z powodów osobistych. Tym niemniej do dnia 31 października 2019 r. pozostanie na zajmowanych stanowiskach i będzie czuwać nad procesem przekazywania nadzorowanych przez nią kwestii nowemu CFO. Spółka podjęła kroki w celu pozyskania nowej osoby na to stanowisko.

Rada Dyrektorów wraz z kadrą kierowniczą składają na ręce pani Tracy Heck wyrazy głębokiej wdzięczności za jej olbrzymi wkład w rozwój firmy oraz udział w kierowaniu Spółką w okresie minionych siedmiu lat, życząc jej wielu sukcesów w jej przyszłych przedsięwzięciach.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi komunikat prasowy sporządzony w języku angielskim, przekazywany do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczany na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-02Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld

Plik do pobrania