STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRU: Przydział obligacji emitowanych w ramach VI Programu Emisji Obligacji Publicznych, Poniedziałek, 2 września 2019 (13:57)

Raport bieżący nr 42/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie emisji obligacji w ramach VI Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 2 września 2019 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AJ1 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 lipca 2019 roku (Prospekt). Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 250 000 Obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 25 000 000 zł. Zapisy na oferowane 250 000 Obligacji prowadzono od 12 sierpnia 2019 roku (włącznie) do 29 sierpnia 2019 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 2 września 2019 roku. Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 898 Inwestorów skutecznie złożyło 1 061 zapisów na 557 213 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 55,13%, Spółka przydzieliła 250 000 Obligacji. w odpowiedzi na zapisy 880 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-02Piotr KrupaPrezes Zarządu
2019-09-02Michał ZasępaCzłonek Zarządu