STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IMP: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku, Poniedziałek, 2 września 2019 (17:09)

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka pod firmą Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej, jako Spółka, Impera), działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie?) informuje o zmianie terminu przekazania Skonsolidowanego Raportu Półrocznego za I półrocze 2019 roku.

Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 10 września 2019 roku, zamiast, jak podano do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 5/2019, w dniu 5 września 2019 roku.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym nr 5/2019 w dniu 21.01.2019 roku pozostają bez zmian.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-02Cezary GregorczukCzłonek Zarządu
2019-09-02Adam WojackiCzłonek Zarządu