STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

QRS: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A., Wtorek, 3 września 2019 (10:27)

Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 30 sierpnia 2019 r. wyniosła 2 595,3 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 2 074,9 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,

- 89,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,

- 63,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,

- 57,4 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 czerwca 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 192,5 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,

- 19,7 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 57,6 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 czerwca 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 40,2 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki.

Podstawa prawna:

- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-03Artur PaderewskiPierwszy Wiceprezes Zarządu
2019-09-03Piotr PłuskaWiceprezes Zarządu