STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEG: Powołanie członka Komitetu Audytu, Wtorek, 3 września 2019 (12:33)

Raport bieżący nr 18/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Megaron S.A. z siedzibą w Szczecinie niniejszym informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 04/09/2019/RN-P z dnia 03 września 2019r. działając na podstawie art. 128 ust. 1 oraz art. 129 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z ezm., dalej: "Ustawa"), powołała na okres swojej kadencji, jako członka Komitetu Audytu Panią Iwonę Kowalczyk.

Zarząd Spółki informuje, że Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ww. Ustawy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-03Piotr SikoraPrezes Zarządu