STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MLS: Raport półroczny ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Środa, 4 września 2019 (08:03)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług42 06841 2819 8119 737
Zysk brutto ze sprzedaży7 2315 5541 6861 310
Zysk operacyjny2 7982 228653526
Zysk/strata przed opodatkowaniem2 1541 507502355
Zysk/strata netto 2 1541 463502345
Całkowite dochody ogółem2 1541 463502345
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 253-11 190-4 490-2 639
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 119-12 731-3 526-3 003
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 32 95950 0367 68611 802
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych-1 41326 115-3306 160
Liczba akcji (w tys. szt.)5 6505 6505 6505 650
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)5 6504 4755 6504 475
Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,380,330,090,08
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR)0,370,330,090,08
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,200,000,050,00
30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa razem219 744179 34651 68041 708
Zobowiązania długoterminowe93 79559 85722 05913 920
Zobowiązania krótkoterminowe49 77744 65111 70710 384
Kapitał własny76 17274 83817 91417 404
Kapitał zakładowy5 6505 6501 3291 314
Liczba akcji (w tys. szt.)5 6505 6505 6505 650
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)5 6505 0695 6505 069
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)13,4814,723,173,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)13,0914,253,083,31
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEpółrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług42 03441 4419 8039 775
Zysk brutto ze sprzedaży7 2105 4201 6811 278
Zysk operacyjny2 8842 139673505
Zysk/strata przed opodatkowaniem2 2411 416523334
Zysk/strata netto 2 2411 416523334
Całkowite dochody ogółem2 2411 416523334
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 170-11 256-4 471-2 655
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 114-12 731-3 525-3 003
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 32 96050 0407 68711 803
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych-1 32426 053-3096 145
Liczba akcji (w tys. szt.)5 6505 6505 6505 650
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)5 6504 6445 6504 644
Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,400,320,090,08
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR)0,390,300,090,07
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,200,000,050,00
30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa razem219 280178 92551 57141 610
Zobowiązania długoterminowe93 77659 83922 05513 916
Zobowiązania krótkoterminowe49 44744 45111 62910 337
Kapitał własny76 05774 63517 88717 357
Kapitał zakładowy5 6505 6501 3291 314
Liczba akcji (w tys. szt.)5 6505 6505 6505 650
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)5 6505 0695 6505 069
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)13,4614,723,173,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)13,0714,253,073,31
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania