STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BIO: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej ? rozpoczęcie negocjacji dotyczących przedłużenia terminu spłaty pożyczki w związku z potencjalną transakcją zaproponowaną przez grupę kapitałową Dongren polegającą na zbyciu akcji Spółki., Środa, 4 września 2019 (13:03)

Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Zarząd Bioton S.A. ("Emitent/Spółka?) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku podjął decyzję o opóźnieniu przekazania Informacji Poufnej, gdzie ta Informacja Poufna uzyskana od grupy kapitałowej Dongren demonstruje fazę początkowego stadium negocjacji,

zgodnie z art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Przyczyną ujawnienia opóźnionej Informacji Poufnej jest pojawienie się w przestrzeni publicznej informacji dotyczącej zamiaru Yifan Pharmaceutical Co., Ltd. z siedzibą w Chinach nabycia Dongren Singapore PTE. Ltd. z siedzibą w Singapurze oraz Perfect Trend Ventures Ltd. z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych w celu nabycia akcji Spółki. W związku z planowaną transakcją Yifan Pharmaceutical Co., Ltd. zostanie największym akcjonariuszem Spółki mającym w posiadaniu 31,65 % akcji Emitenta.

Spółka nie dokonuje oceny tych informacji, jednakże dbając o rzetelną komunikację do inwestorów przekazuje informację, która ukazała się na stronie:

https://sg.news.yahoo.com/brief-yifan-pharmaceutical-invest-716-122813590.html

Treścią opóźnionej Informacji Poufnej było rozpoczęcie w dniu 26 kwietnia 2019 roku negocjacji dotyczących przedłużenia terminu spłaty pożyczki z grupą kapitałową Dongren wobec ewentualnego rozważania przez grupę kapitałową Dongren potencjalnej transakcji polegającej na zbyciu akcji Spółki ("Informacja Poufna?).

Emitent odrębnym raportem poinformuje o przedłużeniu terminu spłaty pożyczki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-04 Robert Neymann Prezes Zarządu
2019-09-04 Adam Polonek Członek Zarządu