STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CRM: Zgoda Rady Nadzorczej na nabycie akcji Orphee., Środa, 4 września 2019 (19:15)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Emitent?) informuje, że w dniu 4 września 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na nabycie przez Emitenta akcji Orphée SA z siedzibą w Genewie (spółki zależnej od Emitenta), aż do maksymalnie wszystkich akcji Orphée aktualnie posiadanych przez innych niż Emitenta akcjonariuszy Orphée, po cenie jednostkowej nie wyższej niż 1,95 PLN.

Powyższa zgoda umożliwia Zarządowi dokonanie czynności związanych z konsolidacją na poziomie kapitałowym i delistingiem Orphée. Zarząd planuje, by po osiągnięciu przez Emitenta odpowiedniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Orphée, przeprowadzić przymusowy wykup akcji Orphée, a następnie doprowadzić do wycofania akcji Orphée z alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

Zakończenie konsolidacji Emitenta i Orphée na poziomie kapitałowym oraz uporządkowanie organizacyjne grupy kapitałowej Emitenta, obejmujące m.in. eliminację statusu spółki publicznej / giełdowej podmiotu (Orphée) z tej grupy innego niż jednostka dominująca (Emitent), jest jednym z elementów strategii rozwojowej Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-04Janusz PłocicaPrezes Zarządu
2019-09-04Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu