STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALL: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku, Środa, 4 września 2019 (20:30)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka?) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 4 września 2019 roku procesu konsolidacji danych finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za I półrocze 2019 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych za wyżej wymieniony okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Ailleron SA za I półrocze 2019 roku kształtują się następująco:

- Przychody netto ze sprzedaży: 62 mln zł;

- Wynik EBITDA: 6,9 mln zł;

- Zysk z działalności operacyjnej: 2,7 mln zł.

Dla porównania wyniki Grupy Kapitałowej Spółki za I półrocze 2018 roku były następujące:

- Przychody netto ze sprzedaży: 49,2 mln zł;

- Wynik EBITDA: 7,4 mln zł;

- Zysk z działalności operacyjnej: 3,5 mln zł.

Obecnie najszybciej rosnącym segmentem Ailleron jest Enterprise Services. Za I półrocze 2019 roku segment zanotował przychody na poziomie 39 mln zł z dynamiką +55 % do H12018 (25,2 mln zł) oraz EBITDA na poziomie 8,9 mln zł z dynamiką +368 % do H12018 (1,9 mln zł). W perspektywie ostatnich 12 miesięcy (1 lipiec 2018 ? 30 czerwiec 2019) parametry finansowe segmentu Enterprise Services to przychody na poziomie 85 mln zł oraz EBITDA na poziomie 18,7 mln zł. W pozostałych segmentach, tj. Fintech, Hoteltech oraz w obszarze wyników nieprzypisanych w I półroczu 2019 r. zrealizowano przychody na poziomie 23 mln zł oraz EBITDA -2 mln zł.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że w dotychczasowej działalności Spółki występowała śródroczna sezonowość, polegająca na tym, że najwyższe wyniki Spółka osiągała zwykle w czwartym kwartale roku i zakłada, że podobna tendencja wystąpi również w roku 2019.

Spółka przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym, który zostanie poddany przeglądowi Biegłego Rewidenta oraz opublikowany w dniu 30 września 2019 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-04Grzegorz MłynarczykWiceprezes Zarządu
2019-09-04Łukasz JuśkiewiczCzłonek Zarządu