STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HUB: Wybór biegłego rewidenta, Czwartek, 5 września 2019 (10:09)

Raport bieżący nr 30/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HubStyle S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 4 września 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Starodworska 1 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk ? Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003104, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 584-04-54-183, REGON: 190389884, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, numer w rejestrze 101 w celu wykonania usług badania

i przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki HubStyle S.A. za rok 2019 i rok 2020 oraz wykonywania czynności biegłego rewidenta. Wybór dotyczy nowego zlecenia badania.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-05Wojciech CzerneckiPrezes Zarządu
2019-09-05Wiktor DymeckiCzłonek Zarządu