STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DCR: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 5 września 2019 r., Czwartek, 5 września 2019 (16:09)

Raport bieżący nr 87/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd DECORA SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 5 września 2019 r.

Włodzimierz Lesiński :

- liczba akcji: 2.550.080

- liczba głosów: 2.550.080

- % głosów na NWZA: 33,38

- % ogólnej liczby głosów: 24,18

Hermann Josef Christian:

- liczba akcji: 500.000

- liczba głosów: 500.000

- % głosów na NWZA: 6,54

- % ogólnej liczby głosów: 4,74

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER

- liczba akcji: 1.130.328

- liczba głosów: 1.130.328

- % głosów na NWZA: 14,79

- % ogólnej liczby głosów: 10,71

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

- liczba akcji: 1.104.062

- liczba głosów: 1.104.062

- % głosów na NWZA: 14,45

- % ogólnej liczby głosów: 10,47

PKO PARASOLOWY ? FUNDUSZ INWESTYCJI OTWARTY

- liczba akcji: 388.682

- liczba głosów: 388.682

- % głosów na NWZA: 5,09

- % ogólnej liczby głosów: 3,69

PKO BP OFE

- liczba akcji: 1.101.105

- liczba głosów: 1.101.105

- % głosów na NWZA: 14,41

- % ogólnej liczby głosów: 10,44

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ?

- liczba akcji: 560.000

- liczba głosów: 560.000

- % głosów na NWZA: 7,33

- % ogólnej liczby głosów: 5,31


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-05Artur HibnerCzłonek Zarządu - Dyrektor Finansowy