STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRU: Zawarcie aneksu umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego, Czwartek, 5 września 2019 (18:39)

Raport bieżący nr 43/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 września 2019 roku Emitent oraz jednostki zależne od Emitenta, tj.: InvestCapital LTD, Kruk Romania SRL oraz Prokura NS FIZ (Kredytobiorcy) podpisali z konsorcjum banków, tj.: DNB Bank ASA z siedzibą w Oslo, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie i mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Kredytodawcy) aneks do umowy wielowalutowego kredytu (Kredyt) rewolwingowego (Aneks). Przedmiotem Aneksu jest zwiększenie Kredytu, do maksymalnej wysokości 260 mln EUR (Kredyt) oraz przedłużenie dostępności Kredytu o kolejne 12 miesięcy. Pozostałe warunki umowy Kredytu nie zostały istotnie zmienione.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-05Piotr KrupaPrezes Zarządu
2019-09-05Michał ZasępaCzłonek Zarządu