STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ASE: Zawarcie umowy nabycia udziałów w spółkach Sonet w Czechach i na Słowacji, Czwartek, 5 września 2019 (19:27)

Raport bieżący nr 21/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku, Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. ("ASEE?) informuje, że w dniu 5 września 2019 r. Spółka zależna ASEE ? Payten spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie ? zawarła umowę nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki SONET společnost s.r.o. z siedzibą w Brnie i 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki SONET Slovakia s.r.o. z siedzibą w Bratysławie, w której pozostałe 50% udziałów posiada SONET společnost s.r.o. z siedzibą w Brnie, (zwanych dalej razem "Spółkami SONET?) za łączną kwotę 4.000.000 EUR powiększoną o uzgodnioną umownie nadwyżkę gotówkową netto na dzień zamknięcia transakcji w kwocie 1.420.000 EUR oraz o ewentualne płatności warunkowane osiągnięciem celów finansowych Spółek SONET do maksymalnej wysokości 350.000 EUR.

Spółki Sonet prowadzą działalność w Czechach i na Słowacji. Głównym obszarem działalności jest oferowanie usług w zakresie technologii płatniczych, w tym m.in. instalacja i serwis oraz wdrażanie oprogramowania własnego dla terminali płatniczych (POS).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Spółek SONET w 2018 roku wyniosły 7,7 mln EUR, skonsolidowany zysk operacyjny w tym okresie osiągnął poziom 0,7 mln EUR, a wartość EBITDA 1,1 mln EUR. Skonsolidowany zysk netto Spółek SONET w roku 2018 wyniósł ponad 0,6 mln EUR. Spółki SONET nie posiadają istotnego zadłużenia, a ich szacowana wartość gotówki netto na dzień zamknięcia transakcji wynosi około 1,9 mln EUR.

Celem planowanej akwizycji jest budowa biznesu usług płatniczych w ramach docelowej struktury organizacyjnej o nazwie Payten.

Informacja niniejsza została zidentyfikowana jako poufna z uwagi na wejście przez ASEE na nowe rynki - Czechy i Słowację.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-05Piotr JeleńskiPrezes Zarządu
2019-09-05Marcin RulnickiCzłonek Zarządu