STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WIS: Powołanie Członków Komitetu Audytu Spółki , Piątek, 6 września 2019 (13:51)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Baltic Bridge S.A. (?Spółka?) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 6 września 2019 roku powołała nowych Członków Komitetu Audytu Spółki w osobach:

1. Pana Bartłomieja Sergiusza Gajeckiego, któremu Rada Nadzorcza powierzyła sprawowanie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki, oraz

2. Pana Leszka Wiśniewskiego, któremu Rada Nadzorcza powierzyła sprawowanie funkcji Członka Komitetu Audytu Spółki.

Skład Komitetu Audytu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu jest następujący:

1. Pan Bartłomiej Gajecki ? Przewodniczący Komitetu Audytu Spółki

2. Pan Leszek Wiśniewski ? Członek Komitetu Audytu Spółki

3. Pan Mariusz Koper ? Członek Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymogi określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-06Robert Radoszewski Prezes Zarządu